Wisten jullie dit???

In het seizoen 2012/2013 hebben de KNSB met de Nederlandse starters die voorkomen op de Nationale en Internationale starterslijsten afgesproken dat er bij wijze van proef tijdens de NK’s start commando’s in het Engels gegeven zouden worden. Bij een vals start, een correctie, een aanwijzing of andere onrechtmatigheden die tijdens de startprocedure zouden ontstaan werden door de starters in het Nederlands een toegelicht gegeven. Er is afgesproken dat deze manier van starten geëvalueerd zou worden. Een evaluatie over het geven van startcommando’s in het Engels is toen niet gehouden, echter waren de ervaringen van de starters die dit hebben toegepast waren positief.

Er werd besloten om door te gaan met het geven van de commando’s in het Engels al werd dit besluit niet overal toegepast.

Bij het controleren van de huidige reglementen die opgesteld waren tijdens het ISU-congres in Dublin in de zomer van 2014 bleek dat dit toen al stond vermeld. Naar aanleiding hiervan is er In een vergadering op 4 februari 2015 van het sectie bestuur van de KNSB voor de lange- en kortebaan besloten om met ingang van het seizoen 2015/2016 bij alle wedstrijden op de Nederlandse ijsbanen de startcommando’s in het Engels te geven. (Artikel 255, Startprocedure)

Kijk voor een uitgebreide versie van de startprocedure op de site van de KNSB:

LANGEBAAN: Internationaal-reglement-hardrijden-langebaan.pdf

SHORTTRACK: Internationaal-reglement-Speed-Skating-en-Short-Track-Speed-Skating.pdf

Bij de shorttrack is onlangs een Engels document rondgestuurd waarin de nieuwe startprocedure en de op te lopen diskwalificaties worden uitgelegd. Deze is naar het Nedelands vertaald en vind je hier 

Je moet dus niet vreemd op staan te kijken wanneer je plotseling de Engelse startcommando’s te horen krijgt en vooral niet zenuwachtig worden.

Bij niet KNSB-wedstrijden zoals regio of clubwedstrijden zullen de commando's in de meeste gevallen in het Nederlands worden gegeven.