Bericht
 • Debug output of Perfect Link with Article Images on Facebook PRO
 • Check this page in Facebook Object Debugger to reload cache
 • fb:app_id - 266713003454808
  fb:admins - schaatsvereniging.hvhw
  og:title - Club van 50
  og:type - article
  og:url - http://www.hvhw.nl/clubmenu/club-van-50.html?tmpl=component&print=1&page=
  og:site_name - HVHW - Hardrijvereniging Den Haag - Westland
  og:description - Wat is een club van 50? Een club van 50 is een groep mensen die een bepaalde vereniging (in dit geval HVHW) een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van €50,- doneren. De club van 50 organiseert daarvoor één of...
  og:image - images/stories/HVHW-facebook-logo.gif
 • Like Button has been enabled

Club van 50

Wat is een club van 50?

Een club van 50 is een groep mensen die een bepaalde vereniging (in dit geval HVHW) een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van €50,- doneren. De club van 50 organiseert daarvoor één of twee keer per jaar een gezellige bijeenkomst voor haar leden en eventuele aanhang of genodigden. Echter het grootste deel van de beschikbare gelden (± 80%) wordt op voorstel van de club van 50 aan projecten besteed die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kan je denken aan activiteiten voor de jeugd maar ook kan geld besteed worden voor andere doeleinden.[/tab]

Wie kunnen er lid zijn van de club van 50?

Uiteraard de leden en oud-leden van HVHW, maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen mensen die HVHW een warm hart toedragen. Verder worden de sponsors, wanneer ze boven een bepaald bedrag sponseren, automatisch lid.[/tab]

Wie bepaalt wat met het geld gebeurt?

Suggesties kunnen gedaan worden door leden van HVHW om een projekt of aanschaf van materiaal te ondersteunen. Deze suggesties worden door de “commissie” van de club van 50 besproken met het bestuur en/of de respectievelijke commissies in de vereniging waarbij een belangrijke stem is weggelegd voor een Comité van Aanbeveling, Dit comité wordt in het leven geroepen om een onafhankelijk advies te geven wat betreft gedane suggesties.

Hoe wordt het geld beheerd?

De gelden worden beheerd op een aparte rekening van HVHW door de commissie van de club van 50 en de penningmeester van de vereniging. De penningmeester ziet er alleen op toe dat de gelden goed worden beheerd en kan niet zonder voornoemd advies over gelden beschikken.


Hoe kan ik lid worden?

Je kunt lid worden door het elektronisch formulier in te vullen en te verzenden (het gaat naar Hans van Oosten). Op dit formulier kun je je naam, adresgegevens en een idee voor een leuke dag/avond opgeven.


De initiatiefnemers zijn de laatste oud voorzitters Ed de Moura Correia en Hans van Oosten alsmede Martin Ernst die zijn sporen heeft verdiend in de Shorttrack commissie van HVHW.