ALV HVHW: we staan er goed voor – plus: nieuw bestuur

In een bomvolle TRIAS kantine hebben bestuur en leden gisteren teruggekeken op het afgelopen seizoen en vooruitgeblikt naar het komende seizoen. Hoogtepunt van de avond was de uitreiking van een flink geldbedrag door erelid Ben vd Burg aan HVHW. Dione Voskamp, winnaar van de DVIJC bokaal, nam de cheque namens HVHW in ontvangst.

Het geld wordt besteed aan talentontwikkeling: clinics. lactaatmetingen etc. Verder bleek dat HVHW en zowel sportief als financieel er goed voor staat: de prestaties worden steeds beter en we hebben een gezond eigen vermogen. Aan het einde van de vergadering zijn Rob Metkemeijer, Jordi de Vreede en Conrad Alleblas afgetreden als respectievelijk voorzitter, secretaris en voorzitter TC. Nieuw in het dagelijks bestuur is Lex Priem, die als penningmeester zal optreden en voorlopig de rollen van voorzitter en secretaris waarneemt.

Een commissie van goede diensten (Hans van Oosten, Bert van Heijningen en Rob Metkemeijer) zal snel starten met het werven van nieuwe bestuursleden. Overigens is ook de voorzitter van de redactiecommissie afgetreden, Hidde Schouten, maar hij blijft in het bestuur actief als voorzitter skatecommissie. De taken van Hidde en Conrad worden voorlopig waargenomen door de andere commissieleden. Binnenkort volgt een uitgebreider verslag.