15 mei Algemene ledenvergadering 19.30 uur

Op 15 mei vindt de algemene ledenvergadering plaats op de UIthof en passeren belangrijke onderwerpen de revue.
We hopen dat er veel HVHW leden aanwezig zijn.

De voorlopige agenda ia als volgt:

  • Ontvangst 19:30 met koffie & thee
  • Mededelingen en ingekomen stukken
  • Verslag ALV maart 2019
  • Vaststelling Begroting 2019-2020 en contributie
  •  HVHW Jaarverslag
  • Huldiging Kampioenen
  • Uitreiking Jan van Splunder Bokaal
  • Uitreiking DVYC wisselbokaal
  • Rondvraag
  • Afsluiting met borrel