UITNODIGING HVHW
ALGEMENE LEDENVERGADERING

WOENSDAG 3 JUNI 20.00 UUR TRIAS


Beste HVHW-er,

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Je bent welkom op woensdag 3 juni om 20.00 uur in de kantine van TRIAS, direct achter de Uithof. In deze uitnodiging tref je de agenda, documenten en een routebeschrijving.

Van de Voorzitter
Jaarverslag HVHW 2008/2009
Beleidsplan HVHW 2009-2012
Notulen ALV 2008

Waarom is het belangrijk dat je erbij bent?
1) Je hoort hoe het met HVHW is gegaan in het afgelopen jaar en kunt hier vragen over stellen. We reiken certifica-ten uit voor de belangrijkste sportieve prestaties. Ook bedanken we vrijwilligers die een bijzondere bijdrage heb-ben geleverd aan de organisatie van allerlei activiteiten.
2) Je kunt meepraten over de plannen van het bestuur voor komend jaar.
3) Je kunt je aanmelden als actief lid of bestuurslid.

Het bestuur zal de notulen van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag binnenkort op de website www.hvhw.nl publiceren. Hier kun je ook een toelichting op enkele agendapunten vinden.
De financiële informatie geven we direct tijdens de vergadering. Als je vooraf informatie wilt, kun je vanaf 27 mei de stukken opvragen bij onze penningmeester Arnoud Snellink. Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Tot ziens op 3 juni!

namens het bestuur van HVHW,
Jordi de Vreede
Secretaris
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AGENDA ALV HVHW
Agendapunt
1 Opening en vaststelling agenda
2 Ingekomen stukken en mededelingen
3 Notulen ALV 4 juni 2008
4 Uitreiking van certificaten van clubrecords
5 Benoeming ereleden en leden van verdienste
6 Jaarverslag
7 Financieel jaarverslag Wordt uitgedeeld tijdens de vergadering
8 Verslag kascontrolecommissie
9 Presentatie concept beleidsplan 2009 - 2012
10 Begroting seizoen 2008 – 2009 en contributievaststelling
11 Oprichting skeelerafdeling / skeelervereniging
12 Bestuursverkiezing (zie schema in deze uitnodiging)
13 Verkiezing kascontrolecommissie
14 Rondvraag
15 Sluiting

Toelichting bij Agendapunt 10, contributie
Het bestuur stelt voor:
•    de contributie met € 5 per lid te verhogen;
•    een kortingsregeling voor gezinsleden in te voeren.

Toelichting bij Agendapunt 13 Bestuursverkiezing
Voor de volgende bestuursfuncties kun je je als kandidaat aanmelden:
•    Voorzitter
•    Penningmeester
•    Bestuurslid namens shorttrack

Aanmelden kan tot het moment dat we met de vergadering beginnen bij Jordi de Vreede, secretaris. Het rooster van aftreden staat hieronder. Van de aftredende bestuursleden zijn Rob Metkemeijer en Arnoud Snellink herkiesbaar.


2008
2009
2010
2011
Zetel
Functie
Huidig bestuur1
Voorzitter
Rob Metkemeijer
RM


2
Secretaris
Jordi de Vreede

JdV

3
Penningmeester
Arnoud Snellink
AS


4
Bestuurslid
Voorzitter Technische commissie
Henri Seelig

HS

5
Bestuurslid
Voorzitter langebaancommissie
Paul Robijn

PR

6
Bestuurslid
Voorzitter shorttrackcommissie
Eric Tanja
ET


7
Bestuurslid
Voorzitter jeugdschaatscommissie
Willem de Vries

WdV


Routebeschrijving TRIAS

Adres
Jaap Edenweg 40
2544 NL Den Haag
alv2009-route

De Route
HSK Trias ligt naast de Uithof en is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer (Randstadrail 4) of de auto.
Vanaf de tramhalte/parkeerplaats loop je het voetpad op. Je ziet aan je rechterhand het parcours. Als je iets doorloopt kunt je via het hek het parcours oplopen. Wanneer je links het parcours oploopt kom je vanzelf bij het clubgebouw. Let altijd op als je het parcours betreed, het is mogelijk dat er een koers bezig is!

Met de auto vanaf Amsterdam
Vanuit de richting Amsterdam rij je via de A4 richting Den Haag - Zuid en neemt u afslag 12: Richting Wateringen, N211. Daarna volgt u de borden naar de Uithof. Parkeer direct links naast de tramhalte van de Randstadrail.

Vanaf Rotterdam
Vanuit de richting Rotterdam rij je via de A13 richting Den Haag - Zuid en neemt u afslag 12: Richting Wateringen, N211. Daarna volgt u de borden naar de Uithof. Parkeer direct links naast de tramhalte van de Randstadrail.

Vanaf Utrecht
Vanuit de richting Utrecht rij je via de A12 richting richting Den Haag - Zuid en neemt u afslag 12: Richting Waterin-gen, N211. Daarna volgt u de borden naar de Uithof. Parkeer direct links naast de tramhalte van de Randstadrail.