Gewest Zuid-Hollandjsn-schaatsen-nl

twitter hvhw2016  facebook hvhw2016  youtube hvhw2016  

See other templatesjsn-schaatsen-nl
Menu
HomeNieuwsClub nieuwsAlgemene Leden Vergadering Woensdag 2 juni

Algemene Leden Vergadering Woensdag 2 juni

Beste HVHW-er,
Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Je bent welkom op woensdag 2 juni om 20.00 uur in de kantine van TRIAS, direct achter de Uithof. In deze uitnodiging tref je de agenda aan en een routebeschrijving. We verwachten om 22:00 de vergadering te kunnen sluiten.
Waarom is het belangrijk dat je erbij bent? Een paar redenen:
1) Je hoort hoe het met HVHW is gegaan in het afgelopen jaar; je kunt daarover vragen stellen en we eren onze toppers door certificaten uit te reiken voor de nieuw gereden clubrecords.
2) We besteden dit jaar wat extra tijd om kritisch naar de vereniging te kijken. Vragen waar we aandacht aan besteden tijdens de ALV zijn:
a. Past de manier waarop HVHW nu functioneert ontwikkelingen die bij onszelf en om ons heen plaatsvinden ?
b. Welke andere gevolgen voorzien we voor de organisatie en de financiën?
c. Moeten we de contributiestructuur aanpassen?
3) Het is er altijd gezellig
    
Het bestuur zal de notulen van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag binnenkort op de website  publiceren (Klik op Clubinfo > Algemene Ledenvergadering > 2010). Hier kun je ook een toelichting op enkele agendapunten vinden en het jaarverslag. De financiële informatie geven we direct tijdens de vergadering. Als je vooraf financiële informatie wilt, kun je vanaf 26 mei de stukken opvragen bij onze penningmeester Arnoud Snellink. Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tot ziens op 2 juni!
namens het bestuur van HVHW,
Jordi de Vreede
SecretarisDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.'; document.getElementById('cloak8310').innerHTML += ''+addy_text8310+'<\/a>'; //-->

Agenda ALV HVHW
Agendapunt
1
Opening en vaststelling agenda (toelichting agenda van de voorzitter)
2
Ingekomen stukken en mededelingen, nieuws rond de Uithof
3
4
Uitreiking van certificaten van clubrecords
5
Benoeming ereleden, leden van verdienste
6
7
Financieel jaarverslag. Wordt uitgedeeld tijdens de vergadering
8
Verslag kascontrolecommissie
9
Organisatie en beleid HVHW
·         Verenigingsanalyse incl. stand van zaken beleidsplan 2009 – 2012, presentatie door dagelijks bestuur
·         Voorstellen voorzitter (her)opgerichte evenementencommissie
·         Professionalisering sponsoring incl. kledingsponsoring, presentatie door sponsorcommissie
·         Vorm van verzelfstandiging van de in-line-skate sectie en van de short tracksectie: gedachtewisseling met de vergadering
Zie website
10
Begroting seizoen 2008 – 2009 en contributievaststelling
11
Bestuursverkiezing
Zie schema in deze uitnodiging
13
Verkiezing kascontrolecommissie
14
Rondvraag
15
Sluiting

Toelichting bij Agendapunt 10, contributie
De KNSB heeft besloten de afdrachten van HVHW aan de bond te veranderen: voor actieve leden (ook kader) brengt de KNSB straks 5 euro in rekening. Dit betekent een aanzienlijke verhoging van de kosten voor HVHW, die we niet kunnen betalen uit de indexatie van de contributie. Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen met het bedrag dat nodig is om de verhoogde afdracht voor actieve leden aan de KNSB te kunnen betalen.

Toelichting bij Agendapunt 13 Bestuursverkiezing
Voor de volgende bestuursfuncties worden kandidaten gezocht. Trek je het lot van HVHW aan en meld je!
·         Secretaris – aftredend en herkiesbaar: Jordi de Vreede.
·         Penningmeester – aftredend en niet herkiesbaar: Arnoud Snellink.
·         Voorzitter Technische Commissie – Conrad Alleblas a.i.
·         Voorzitter Langbaan Commissie – aftredend en herkiesbaar: Paul Robijn
·         Voorzitter Jeugdcommissie – aftredend en niet herkiesbaar: Willem de Vries

Kandidaten voor deze functies kunnen zich melden tot het moment dat we met de vergadering beginnen bij Jordi de Vreede, secretaris. Het rooster van aftreden staat hieronder.

Rooster van aftreden


2008
2010
2011

Zetel
Functie
Huidig bestuur1
Voorzitter
Rob Metkemeijer
RM
2
Secretaris
Jordi de Vreede
JdV
3
Penningmeester
Arnoud Snellink
AS
4
Bestuurslid
Voorzitter Technische commissie
Conrad Alleblas
CA
5
Bestuurslid
Voorzitter langebaancommissie
Paul Robijn
PR
6
Bestuurslid
Voorzitter shorttrackcommissie
Martin Kloor
MK
7
Bestuurslid
Voorzitter jeugdschaatscommissie
Willem de Vries
WdV

Overige commissies
(vertegenwoordigd in het bestuur via DB-leden)
Voorzitter sponsorcommissie
Martijn Buitenhuis
Voorzitter redactiecommissie
Hidde Schouten
Voorzitter in line skatecommissie
Hidde Schouten
Voorzitter evenementencommissie
Paul van Grieken
Voor de voorzitters van deze commissies is het gebruikelijk dat deze worden bevestigd door de ledenvergadering.

Routebeschrijving TRIAS
Adres
Jaap Edenweg 40
2544 NL Den Haag
Route
HSK Trias ligt naast de Uithof en is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer (Randstadrail 4) of de auto.
Vanaf de tramhalte/parkeerplaats ga je het voetpad op. Je ziet aan je rechterhand het parcours. Iets verder kun je via het hek het parcours op. Wanneer je links het parcours op gaat kom je vanzelf bij het clubgebouw. Let altijd op als je het parcours betreedt, het is mogelijk dat er een koers bezig is! zie ook http://www.hsktrias.nl/club/parcours .
banner hvhw 2015
 
vankoppen logo 200
 

Alleblas 180
Vehoec 180 

logo-gardien-70

finmaster-logo

 

logo achtergrond wit

logo-interco88

9knots-trans-180

 logo ooms

Langebaan Clubrecords

easy-start-bannerEen nieuw langebaan clubrecord gereden? 

Mail Greet Petri!.
Alle HVHW clubrecords op een rij.

Bekijk clubrecords

Seksuele intimidatie

noc-nsf-100Seksuele intimidatie komt overal voor. Op school, op het werk en helaas ook in de sport. Sportkoepel NOC&NCF heeft een toolkit en veel informatie beschikbaar.

Lees hier meer.

Shorttrack Clubrecords

easy-start-bannerEen nieuw Shorttrack clubrecord gereden?

Mail bert van Lobenstein!.
Alle HVHW clubrecords op een rij.

Bekijk clubrecords