HVHW bestuur zoekt publiciteit over Uithof-problemen

Thumbnail image  Thumbnail image  Thumbnail image  Thumbnail image
Op de algemene ledenvergadering van 2 juni spraken de HVHW-ers hun zorgen uit over de gang van zaken rond De Uithof. De oproep aan het bestuur was om actief aan de slag te gaan met het beïnvloeden van gemeenten en andere betrokkenen om de schaatsbaan open te houden. Een van de acties is om de publiciteit op te zoeken. Vanuit het bestuur is contact gezocht met het regionale bladen en het AD.

07-06-2010 Den Haag - De curator van Sportcentrum De Uithof in Den Haag ziet goede mogelijkheden voor een doorstart. Volgens curator Lemstra hebben twee serieuze partijen zich gemeld, waaronder de uitbater van de afgelopen vier jaar.Volgens de curator zijn er verschillende scenario’s die uitzicht bieden op een doorstart. Hoogste prioriteit is nu het vinden van een oplossing voor de energierekening. De energievoorziening is belangrijk vanwege de veiligheid en de doorstart. Zonder stroom geen ijs en sneeuw. De naam van de tweede partij wilde de curator niet geven.
De Uithof ging vorige week failliet na een reeks incidenten. Het dak stortte in, twee karts vlogen in brand en de koelinstallatie van de ijsbaan lekte.

27-05-2010 Den Haag - De Uithof. Sommige leden hadden al opgemerkt dat een deel van de inventaris weggehaald is uit de Uithof. Op de site www.deuithof.nl staat inmiddels ook dat De Uithof wegens omstandigheden gesloten is. In de gewestelijke vergadering vanmorgen is verteld dat  De Uithof in surseance van betaling verkeerd, maar dat actief gewerkt wordt aan een doorstart. Daarbij is onder andere de gemeente Den Haag betrokken. Begin juli moet duidelijk zijn hoe De Uithof verder gaat om de baan op tijd gereed te hebben voor het nieuwe seizoen.”