De HVHW TC heeft in de zomer van 2015 mbt. sporten bij hoge temperatuur het onderstaande opgeschreven.

Bij schaatsen worden we ook met enige regelmaat geconfronteerd met temperaturen die te hoog zijn om onze sport op een veilige wijze te beoefenen. Dit vertaald zich dan letterlijk in het gebrek aan ijs en hoeven we jullie niet te adviseren of het wel of niet verstandig is om te gaan schaatsen. Bij het sporten buiten de ijsbaan zijn de weersomstandigheden ook van belang. We zijn gewend aan het skaten en fietsen bij wind en regen en bij onweer worden trainingen of wedstrijden afgelast.

Trainen bij stevige warmte is op zich goed mogelijk mits het programma qua intensiteit aangepast wordt (neem voldoende rustgelegenheid en kort desnoods de duur van de training in). Zorg dat er voldoende gedronken wordt.

Maar wat doen we als het voor Nederlandse begrippen extreem warm wordt? Denk daarbij dan aan temperaturen ruim boven de dertig graden.

In het algemeen is sporten bij warm tot zeer warm weer niet per se een probleem mits je je goed voorbereidt. Regelmatig en voldoende drinken, beschutting opzoeken wanneer het kan, aanpassen van duur, afstand en intensiteit van de activiteit, insmeren tegen zonnebrand etc zijn daarbij de logische aspecten. In trainings-of spelsituaties kan daar over het algemeen redelijk goed rekening mee gehouden worden.

In wedstrijdsituaties ligt dat vaak toch anders. Daar ben je als sporter zelf niet in staat om een afstand of onderdeel te beïnvloeden. En de intensiteit waarin je je sport beoefent kan ook letterlijk betekenen dat je de wedstrijd verliest. En daar was je toch niet voor gekomen… Bij het skeeleren is het daarnaast ook zo dat er over het algemeen weinig beschutting is. Je staat dus zowel tijdens de wedstrijd als tussen de onderdelen door letterlijk met je knar in de volle zon. Tenzij je een party tent of iets dergelijks meeneemt. Je bent als rijder en ouder dus in hoge mate zelf verantwoordelijk om de omstandigheden te creëren waarop het voor jou veilig genoeg is om te sporten bij extreme warmte. De ervaren skaters onder ons weten uit ervaring echter dat de KNSB niet gauw een wedstrijd ivm warmte aflast. Ook al heeft dit er in een aantal gevallen wel eens toe geleid dat een aantal rijders door de hitte bevangen zijn geweest. Meestal neemt de wedstrijdorganisatie echter wel een besluit om het wedstrijdprogramma inhoudelijk aan te passen en het aanvangstijdstip te vervroegen waardoor de wedstrijd doorgang kan vinden onder gunstiger omstandigheden.

We gaan als Technische Commissie niet aangeven of je bij een specifieke wedstrijd onder specifieke omstandigheden WEL of NIET mag sporten van HVHW. Wel willen we jullie een richtlijn meegeven op basis waarvan je zelf evt. in overleg met je trainer / coach een afweging kan maken.

Onze richtlijnen zijn als volgt:

 • Bij temperaturen boven de 25 graden:
  • Er kan getraind worden: HVHW trainers passen het trainingsprogramma qua inhoud en intensiteit aan.
  • Geef je lichaam de kans te wennen aan de warmte, door rustig te starten (aangepaste warming-up, zo mogelijk in de schaduw).
  • HVHW trainingen vinden niet plaats op het heetst van de dag (tussen 12:00 en 16:00) / in de volle zon
  • Zorg er zelf voor dat je regelmatig en genoeg drinkt
  • Zorg bij wedstrijden voor beschutting (zelf organiseren)
  • Smeer je op tijd in met zonnebrand (dat is overigens sowieso verstandig óók bij lagere temperaturen). De voorkeur gaat uit naar een zonnebrandcrème die goed in de huid trekt en geen heel vette laag achterlaat.
 • Bij temperaturen vanaf 30 graden:
  • Er kan getraind worden zie hierboven bij sporten boven de 25 graden.
  • Deelname aan wedstrijden mits aangepast programma (korte afstanden, aangepast tijdstip etc) en je er van overtuigd bent dat de organisatie voldoende beschutting / verkoeling / weet te organiseren juist ook tussen de onderdelen door.
  • Verzorging tijdens de (langere) wedstrijdritten (drinken) moet toegestaan zijn. NB drink de gehele dag door en niet alleen tijdens de wedstrijdperiode zelf. Drink ook wat anders dan water (isotone dranken dat zorgt ervoor dat vocht beter opgenomen wordt, géén alcoholhoudende dranken!).
 • Bij temperaturen vanaf 35 graden:
  • Reguliere HVHW-trainingen komen te vervallen
  • Het is wat ons betreft onverstandig om deel te nemen aan wedstrijden.

De genoemde temperaturen zijn uiteraard indicatief. Gebruik als sporters, trainers en ouders je gezond verstand. Los van het veiligheidsaspect is plezier in je sport ook een belangrijk aspect. Voor de jeugd geldt dat dubbel en dwars. We weten dat het rijden van een wedstrijd boven de 30 graden absoluut geen pleziertje is. Vraag je zelf dus ook even af of deelname aan de wedstrijd echt van een dergelijk belang is dat je dat plezier opoffert voor een eventueel wedstrijdresultaat. Zeker voor onze pupillen geldt dat er nog meer dan genoeg gelegenheid gaat komen om jezelf te gaan bewijzen!

Uiteindelijk mag iedereen zijn eigen afweging maken. En niet elke situatie is vergelijkbaar. In Zuid-Europese landen rijdt men wel vaker in dit soort temperaturen maar realiseer je dat daar wel enige periode van gewenning aan vooraf gegaan is.

HVHW technische commissie