Talentselectie is het bijeen plukken van huidige talenten om vandaag goede resultaten te halen. Talentherkenning daarentegen is het zien van potentiële talenten maar die nog niet ten volle ontwikkeld zijn. Dit kan zijn op het fysieke, technische, tactische & mentale gebied. Talentselectie is relatief gemakkelijk, talentherkenning is een kunst. Het ene geeft vandaag resultaten, het andere bouwt aan sporters voor een grotere toekomst.

Helaas wordt er nog te vaak en teveel gekeken naar de huidige grootste, snelste & sterkste sporters om zo wedstrijden te winnen. Waarbij ze vooral vergeleken worden met wat volwassen sporters kunnen. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Een jongere heeft eenmaal tijd nodig om te groeien als persoon en als sporter. Dit wordt nog al snel vergeten. Ongeveer 70% van de jongeren die van jongs af aan als talent worden beschouwd verlaten hun sport voor hun 13e jaar. Terwijl eigenlijk net dan de jaren komen waar ze zich meer & meer zelfstandig (met hulp van trainers) kunnen door ontwikkelen.  Sporter zijn is méér dan enkel wat sportief bezig zijn. Het is een heel proces naar totale ontwikkeling. Daarvoor heb je tijd & maturiteit nodig.

De herkenning en ontwikkeling van talent naar topsporter is een complex proces.  Voor HVHW staat echter centraal dat “het talent” van de sporter zelf is. Oftewel: de sporter beslist te allen tijde zelf wat hij of zij met zijn of haar talent wil doen. Dit klinkt heel logisch, maar blijkt in de praktijk niet altijd centraal te staan. Het komt in onze ogen nog helaas nog te vaak voor dat trainers/verenigingen sporters om diverse redenen willen “vasthouden” en hiermee hun belang boven het belang van het talent plaatsen. Met als resultaat dat de doorstroom van talenten wordt gehinderd. Daarom vinden we het ook belangrijk dat (ouders van) sporters van verschillende leeftijden zich realiseren dat er meerdere routes zijn als het gaat om het realiseren van hun (top)sportambities.

Het ontwikkelen en begeleiden van talenten (in de dop) vindt zowel op individueel als groepsniveau plaats. Dat komt in de basis reeds tot uiting in de wijze waarop de trainingsgroepen voor alle schaatsers bij HVHW wordt georganiseerd. Het talentontwikkelingsprogramma heeft daarnaast twee specifieke groepen (Rookies en de Topsportgroep) geformeerd die op basis van een jaarprogramma gerichte aanvullende talentbegeleiding krijgen.

Talentontwikkeling is binnen HVHW geborgd binnen de Technische Commissie. Vanuit de TC monitoren we de talentontwikkeling en bespreken we met enige regelmaat de resultaten van ons beleid. De trainers en coaches vormen de dagelijkse link naar onze sporters en spelen daarmee een belangrijke rol bij de talentherkenning en –ontwikkeling. Daarnaast is er een onafhankelijk technisch begeleidingsteam (TBT) dat tijdens trainingen en wedstrijden ingezet wordt.