Wat is de Topsport Groep (TSG)?
De TSG is een selectie van talentvolle, ambitieuze en gemotiveerde langebaan schaatsers die de mogelijkheid wordt geboden om zich optimaal te ontwikkelen tot het niveau van de Gewestelijke Opleidingsploeg en/of het KNSB Talent Team (KTT). De TSG bestaat primair uit B- en C-junioren en bij uitzondering zeer getalenteerde pupillen A.

De TSG heeft sinds het begin van haar bestaan (seizoen 2010-2011) aangetoond aan haar doelstellingen te voldoen; rijders uit de TSG wisten zich te plaatsen voor Nederlandse Kampioenschappen, diverse rijders werden geselecteerd voor de Gewestelijk Selecties en het KNSB Talent Team en sommigen rijden inmiddels voor de commerciële schaatsploegen.

Vanaf het seizoen 2016-2017 is er geen gewestelijke selectie Junioren C meer. Deze zijn vervangen door een structuur met een KNSB Talent Team  junioren A en neo-senioren, een gewestelijke selectie junioren B waarbij de instroom van talenten uit de verenigingen verloopt via vier regionale talentengroepen. De HVHW Topsport Groep vormt daarbij de kern van de Regionale Talentengroep West.

Beleid
De TSG richt zich primair op het ontwikkelen van de schaatstechniek. Daarnaast leren we de schaatsers ‘alles’ over trainen en wedstrijdrijden. Denk aan verschillende trainingsvormen, het gebruik van een hartslagmeter, een goede wedstrijd­voorbereiding, het indelen van je race etc. Naast de techniek is er uiteraard ook veel aandacht voor kracht, uithoudingsvermogen en core stability. Onze schaatsers worden opgeleid in het adequaat gebruik en onderhoud van hun materiaal. Datzelfde geldt ook voor het eigen lichaam: blessure preventie, rust & herstel, voeding.

De TSG werkt met een jaarprogramma dat voor elke schaatser individueel toe werkt naar concrete doelen. Dit betekent 5 a 6 trainingen per week (waarvan tenminste 3 ijstrainingen in de winter) onder deskundige begeleiding van gediplomeerde trainers. Een deel van de duurtrainingen wordt echter alleen of bij voorkeur met de mede ploeggenoten op eigen gelegenheid uitgevoerd. Deelname aan (trainings)wedstrijden is niet meer dan logisch maar vindt plaats in overleg met de trainers van de TSG in relatie tot het jaarplan en de doelstellingen.

We gaan er van uit dat alle TSG-leden in principe bereid en beschikbaar zijn om dit jaarprogramma in zijn geheel te kunnen volgen. Afwijken of aanpassen van dit programma kan alleen na vooraf gevoerd overleg met de trainers. We doen dit niet alleen met het oog op het behalen van de doelstellingen maar met name ook met het oog op de belasting van het lichaam en het voorkomen van overtraining en blessures. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we te maken hebben met jonge sporters die in een periode van hun leven zitten waarin veel gebeurt en verandert. Daarom besteden we binnen de TSG ook aandacht aan de balans tussen sport, school en privé. En zoals voor alle schaatsers van HVHW geldt: “Het plezier in het samen sporten staat voorop!”

Trainers
Hoofdtrainer van de TSG is Leon Gardien die samen met Jelly van de Werf, Steffi Wubben en Jeroen Verbrugge alle trainingen voor hun rekening nemen.

Selectiecriteria & -commissie
Trainen en Presteren op topniveau vereist kwaliteit én aandacht. Dat vragen we van onze schaatsers maar ook van onze trainers. Om die kwaliteit en aandacht zeker te stellen gaan we uit van ongeveer 12 schaatsers in het TSG-programma. We selecteren daarom zorgvuldig en evalueren regelmatig de ontwikkeling van de sporters van de TSG en de samenstelling van de groep.

Gelet op het talentontwikkelingsbeleid van HVHW vinden we als eerste de technische, fysieke, sociaal-emotionele en mentale vaardigheden van onze schaatsers belangrijk omdat hierin de basis ligt voor de verdere ontwikkeling als getalenteerd sporter.

Hoe die ontwikkeling zich gaat manifesten heeft ten tweede ook te maken met de ambitie, motivatie, context en omgeving (school, andere activiteiten, privé-situatie etc.) die de sporter heeft.

Ten derde speelt ook het prestatieniveau een rol. Schaatsers in de TSG dienen in principe te voldoen aan een niveau dat afgeleid wordt van de norm voor IJsfaciliteiten. Die zijn overigens gebaseerd op tijden die op de Uithof gereden zijn.

Om aan het begin van een nieuw seizoen mogelijk in aanmerking te komen voor opname in de TSG hanteren we de volgende prestatieniveaus:

 • Als aankomend junior C of B: in het voorgaande jaar is voldaan aan tenminste één YF-limiet (Allround, Sprint of Lange afstand)
 • Als aankomend pupil A: in het voorafgaande jaar is als pupil B reeds voldaan aan de YF-limiet voor junioren C1

Junioren C & B buiten de TSG die tijdens een lopend seizoen aan een YF-limiet voldoen én een realistische kans op deelname aan een NK hebben kunnen als nog in aanmerking genomen worden voor directe opname in de TSG. De hoofdtrainer van de TSG zal hier de Technische Commissie vooraf in consulteren.

In alle gevallen geldt echter dat deze prestatiesniveaus als noodzakelijk maar niet als voldoende beschouwd te worden. Het gaat dus uiteindelijk om het “totaalplaatje” van bovengenoemde drie overwegingen. We proberen hierover richting de sporters zo transparant mogelijk in te zijn maar het is geen exacte wetenschap. Inschattingen en meningen kunnen verschillen daarom hebben we een breed samengestelde selectiecommissie bestaande uit de trainers van de Wedstrijdgroep, de Rookies en de Topsportgroep onder leiding van de voorzitter van de technische commissie van HVHW. De selectie van de leden van de TSG vindt tenminste eenmaal per jaar plaats voor de aanvang van het nieuwe seizoen (eind maart, begin april) en geldt in principe voor een heel seizoen.

Voor aanvang van het winterseizoen vindt er voor de hele groep een tussentijdse evaluatie plaats. Deze kan bijv. leiden tot het bijstellen van persoonlijke doelen voor de winter binnen het TSG-programma. Echter bij onvoldoende inzet, discipline en/of ontwikkeling gedurende zomer kan vervroegde uitstroom aan de orde zijn. Wanneer daar aanleiding voor is (inzet, progressie, mogelijke doorstroming naar Gewest of KTT) kan er gedurende het gehele schaatsseizoen een tussentijds individueel evaluatiegesprek plaatsvinden.

De TSG-leden die aan het einde van het winterseizoen niet hebben voldaan aan een YF-limiet voor hun leeftijdscategorie zullen in principe de TSG moeten gaan verlaten. Echter indien de seizoensprestaties wel voldoen aan een YF-limiet van het voorgaande jaar (bijv. als B1 de YF-limiet voor een C2) dan wordt betrokkene wel meegenomen in de selectiebespreking.

Kosten & materiaal

 • lidmaatschapsgeld, abonnementskosten met vastrecht (tenminste 3 ijstrainingen in winter) en wedstrijdlicentie
 • eigen bijdrage deelname TSG-jaarprogramma à €50,-
 • zomer: optioneel deelname kosten KNSB-cup of regiocup inline skaten
 • zomer: reiskosten / lunch / diner voor fietstochten buiten de regio (bijv. Limburg)
 • oktober (herfstvakantie): trainingskamp ± €250,=
 • winter: deelname trainingswedstrijden in Heerenveen (bijv. schaatscircuit)
 • winter: reiskosten regionale en landelijke selectiewedstrijden en NK’s
 • (para)medische behandelingen: afhankelijk van situatie
 • Ntb inspanningstesten en sportkeuring

Als lid van de TSG dien je bovendien over het volgende trainingsmateriaal te beschikken:

 • Schaatsen:
  • klapschaatsen + snijvrije enkelhoesjes + slijpblok/slijpstenen
  • Indien deelname Marathon Competitie: dichte helm, snijvrije onderkleding (optioneel), snijvrije enkelhoesjes, snijvrije handschoenen en scheenbeschermers
  • Indien ook shorttrack: Shorttrack schaatsen, dichte helm, snijvrije onderkleding + nekbeschermer, enkelhoesjes, snijvrije handschoenen en scheenbeschermers
 • skeelers + beschermmateriaal (fietshelm, polsbeschermers verplicht)
 • racefiets met clickpedalen en teller + fietshelm & handschoenen
  • Een fietscomputer die ook hartslag, cadans etc weergeeft is heel mooi maar niet verplicht.
 • sokken voor schaatsplank + Pledge
 • sport- en fietsschoenen
 • sportkleding:
  • een HVHW wedstrijdpak,
  • een HVHW thermo-trainingspak met trainingsjasje
  • en afritstrainingsbroek
  • fietsshirt en fietsbroek met zeem
  • Skeelerpak
  • sportkleding tbv hardlopen / core stability
  • Thermo resp. Coolmax onderkleding
 • Horloge met hartslagmeter en Hartslag Zone Indicatie (bijv. Polar of Garmin)
 • Verzekeringen (ziektekosten, reis/ongevallen evt. aanvulling Sport).

Wedstrijden (zomer en winter) en ijstrainingen doen we in principe altijd in HVHW clubkleding. Dat ziet er niet alleen uniform en professioneel uit maar zo brengen we ook ons sponsors op actieve wijze in beeld. We stellen het zeer op prijs als ook de trainingen in de zomer in clubkleding worden uitgevoerd. Kleding is te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouders
Ouders spelen een grote rol in de sportbeleving van hun kind: voor, tijdens en na de training of wedstrijd en thuis. Plezier is daarbij het sleutelwoord en niet de Prestatie. Plezier en een gezonde, sportieve wedstrijdmentaliteit leiden namelijk tot betere prestaties!

De ouders worden door de trainers nauw betrokken bij en geïnformeerd over de TSG. Er is een gezamenlijke informatieavond bij aanvang van het seizoen en er zijn evaluatiemomenten aan het einde van de zomer en de winter. Ouders zullen ook gevraagd worden om ondersteuning bij activiteiten, trainingen, sponsoracties, vervoer en hulp bij wedstrijden.

We vinden het leuk als ouders hun kinderen komen aanmoedigen bij wedstrijden en bij de trainingen komen kijken. Tegelijkertijd vragen we u ook om de trainers en uw kind voldoende ruimte te geven tijdens die trainingen en wedstrijden. Moedig aan, maar coach niet mee. Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij moet doen is geen goed idee. De trainer/coach maakt afspraken met de sporter en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept.