lerenschaatsenOm schaatsen te leren zal men moeten beschikken over zoveel mogelijk vaardigheden. Het aanleren van alleen de noodzakelijke vaardigheden zal niet genoeg zijn.Men heeft dan niet voldoende marges waarbinnen men een bepaalde beweging kan uitvoeren. Te weinig keuzemogelijkheden! Dit gebrek aan keuzemogelijkheden beperkt de verdere ontwikkeling van het “leren schaatsen”. 

Bij kinderen is het belangrijk dat hun arsenaal aan vaardigheden zo breed mogelijk is. Daarom is het heel belangrijk om kinderen niet te beperken in hun ontwikkeling van bewegingsvaardigheid. Hoe meer variaties in beweging een kind beheerst hoe makkelijker hij een keuze kan maken welke hij gaat gebruiken om te “leren schaatsen”.

Ook is het van belang een kind “multidisciplinair”te laten sporten. Binnen het schaatsen moet er gedacht worden aan langebaan, short-track, ijshockey en/of kunstschaatsen. IJshockey en kunstrijden zijn  echter nog voor de toekomst,maar we denken er serieus over deze disciplines in te passen. Buiten het schaatsen kunnen het allerlei sportieve bezigheden zijn zoals: lopen, fietsen, skaten, zwemmen endansen.

De visie bij HVHW is gericht op bovengenoemde en wij proberen daar sinds kort vorm aan te geven. Voor de fijn motoriek is werken met de handen ook van belang. Denk aan schrijven,tekenen,knutselen enz. Om deze visie gestalte te geven binnen onze club zijn we ideeën aan het ontwikkelen en plannen aan het uitwerken om binnen de beschikbare praktische mogelijkheden zoveel mogelijk aan vaardigheden en disciplines aan te bieden.

In de praktijk is er de mogelijkheid voor de jeugd  te shorttracken op de maandag- en woensdagavond. 

Op de lange baan wordt op zaterdagavond getraind en wordt er binnenkort een nieuwe groepsindeling gerealiseerd om nog beter te kunnen inspelen op de individuele behoeften en mogelijkheden van de kinderen. In het verleden werd er voor pupillen ook op donderdag een langebaan training aangeboden. Deze training was bedoeld voor de betere laatstejaars pupillen.

De keuze van de maandag- en woensdagavond “shorttracken” in plaats van de donderdagavond langebaan is wel overwogen gemaakt. Naast het feit dat shorttracken een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van vaardigheden bij de pupillen was een van de redenen om een alternatief te zoeken voor de  donderdag , om meer kinderen de gelegenheid te geven een extra training te kunnen volgen dan alleen de “betere laatstejaars pupillen”.

Het is namelijk een praktisch probleem dat er op donderdag geen plaats is voor pupillengroepen die nog moeten “leren schaatsen”, daar het niveau van de andere schaatsers en de drukte van dien aard is,dat van “pupillenvaardigheden” bij brengen geen sprake kan zijn vanwege de veiligheid.  

Wellicht dat er in de toekomst met de op stapel staande nieuwe indeling van de trainingsuren andere mogelijkheden ontstaan. Dan zullen wij zeker onze visie herzien en evalueren.