Aanvang rond 17.00 uur (direct na de clubkampioenschappen Inlineskaten), locatie kantine van
Westland Wil Vooruit, Wollebrand Honselersdijk

 1. Opening en voorstellen bestuur
 2. Mededelingen en afmeldingen/machtigingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen ALV van 15 april 2024 en actiepunten bespreken (bijgevoegd)
 5. Verslag kascommissie (Edwin Hummel en Paul Govaert)
 6. Verzoek aan de ALV tot kwijting penningmeester en Decharge bestuur verenigingsjaar 2023-2024
 7. Oproep nieuw lid kascommissie ivm aftreden Edwin Hummel
 8. Toelichting ontwikkelingen Uithof / Schaatsbelang ZH
 9. Bestuursverkiezing (vanwege een vacature)
  Bij het bestuur heeft Sjors van Zeijl zich gemeld voor de functie van algemeen bestuurslid en
  het bestuur stelt de ALV voor hem te benoemen (zie ook onderstaand kort voorstelstukje)
 10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 11. Sluiting (waarna we gezellig samen kunnen zijn op de clubdag van HVHW)
 • Voorstelstukje Sjors van Zeijl
  Hallo, Ik ben Sjors van Zeijl ben 46 jaar. Met Wendy heb ik samen 3 kinderen. Lynn van 17, Clover
  van 15 en Ray van 12. Clover is ook lid van HVHW. Ze schaatst, skeelert en fiets ook graag.
  Zelf fiets ik ook in mijn vrije tijd. Ik werk bij Optiflor, dat is een orchideeën kwekerij in
  Monster. Ik vind het leuk om het bestuur te komen versterken en kijken wat ik op deze
  manier voor de club kan betekenen.